Правильне мовлення необхідне дитині для повноцінного спілкування, успішного навчання, гармонійного розвитку. У дитячому центрі Юніленд наш фахівець допоможе Вашій дитині впоратися, у разі потреби, з труднощами вимови звуків та слів. Дитина з добре розвиненою мовою вільно висловлює свої думки, бажання, легко знаходить контакти з оточуючими, що сприяє особистісному розвитку дитини.

Правильная речь необходима ребенку для полноценного общения, успешного обучения, гармоничного развития. В детском центре Юниленд наш специалист поможет Вашему ребенку справиться, в случае необходимости, с трудностями произношения звуков и слов. Ребенок с хорошо развитой речью свободно выражает свои мысли, желания, легко находит контакт с окружающими, что способствует личностному развитию ребёнка.